Website thương mại điện tử hàng đầu Việt nam.

Bộ đàm Uniden GMR 1058-2

<p>- Bộ đàm liên lạc nội bộ của hãng Uniden<br /><br>- Sử dụng sóng Radio nên cự ly đạt được xa hơn.<br /><br>- Có 22 kênh đàm thoại 15GMRS/7FRS. <br /><br>- Thay đổi kênh và âm lượng dễ dàng.<br /><br>- Sử dụng pin tiểu và pin xạc với thời gian sử dụng lâu hơn.<br /><br>- Chức năng khóa bàn phím và OK cài thắt lưng</p>

63.00 USD

Bộ đàm Uniden GMR-1558-2

<p>- Bộ đàm liên lạc nội bộ.<br /><br>- Sử dụng sóng Radio lên cự ly đạt được xa hơn<br /><br>- Có 22 kênh đàm thoại 15GMRS/7FRS<br /><br>- Thay đổi kênh và âm lượng dễ dàng<br /><br>- Chức năng khoá phím<br /><br>- Âm thanh rõ ràng, trung thực<br /><br>- Có cài thắt lưng</p>

69.00 USD

Bộ đàm Uniden GMR 325-2

<p>- Bộ đàm liên lạc nội bộ của hãng Uniden<br /><br>- sử dụng sóng Radio nên cự ly đạt được xa hơn.<br /><br>- Có 22 kênh đàm thoại 15GMRS/7FRS.<br /><br>- Thay đổi kênh và âm lượng dễ dàng.<br /><br>- Sử dụng pin tiểu với thời gian sử dụng lâu hơn</p>

36.00 USD

Bộ đàm Uniden GMR 638-2

<p align="justify"> Bộ đàm liên lạc nội bộ<br /><br>Sử dụng sóng radio nên cự ly đạt được xa hơn<br /><br>Sử dụng pin tiểu với thời gian sử dụng lâu hơn</p>

52.00 USD