Website thương mại điện tử hàng đầu Việt nam.

Bộ đàm Kirisun PT2208

<p align="justify">Dải tần: 136 - 150 hoặc 150 - 174 MHz - 16 kênh - 5W <br /><br>- Thân máy, Pin NIMH 1300, Sạc bàn, anten, cài lưng.<br /><br>Bảo hành: 14 tháng cho thân máy<br /><br>06 tháng cho các phụ kiện kèm theo.</p>

Bộ đàm Kirisun PT2208s

<p align="justify">Dải tần: 146-174 MHz - 16 kênh - 5W gồm có:<br /><br>- Thân máy: Pin lithium, Sạc nhanh, Anten, cài lưng<br /><br>- Bảo hành: + 14 tháng cho thân máy<br /><br> + 06 tháng cho các phụ kiện kèm theo.</p>

Bộ đàm Kirisun PT4200

Dải tần: 136 ~ 174 MHz hoặc UHF: 400 - 450 MHz 16 kênh - 5W gồm có:<br>- Thân máy - có chức năng thông báo kênh bằng giọng nói, báo khẩn cấp.<br>- Pin: lithium Polyme.<br>Sản xuất tại Kirisun Shenzhen China.<br>Bảo hành: 12 tháng cho thân máy.<br>06 tháng cho các phụ kiện kèm theo.

2006750 VND

Máy bộ đàm KIRISUN PT3100

<p>Dải tần số : 136-174 MHz<br /><br>• 16 kênh – 5W gồm có: <br /><br>• Thân máy- <br /><br>• Pin lithium <br /><br>• Sạc bàn <br /><br>• Anten, cài lưng, hướng dẫn sử dụng</p>

Máy bộ đàm Kirisun PT3200

<p align="justify">&#160;- Mobile Radio 16 kênh - 2W.<br /><br>- Dải tần số 146-174Hz.<br /><br>- Gồm : Thân máy, Pin, sạc bán nhanh, Anten, cài lưng, HDSD<br /><br>- Sản xuất Trung Quốc.</p>

Máy bộ đàm Kirisun PT6200

<p align="justify">Dải tần số: 136-147 MHz - 16 kênh - 5W gồm có:<br /><br>- Có chức năng thông báo kênh bằng giọng nói, báo khẩn cấp, loại máy từ xa, có hiển thị ID trên máy trung tâm.<br /><br>- Sạc bàn, sạc nhanh 3 giờ đầy, Pin lithium<br /><br>- Anten, cài lưng.</p>

Máy bộ đàm Kirisun PT6800

<p align="justify">&#160;Dải tần: 400-430 MHz<br /><br>Sử dụng trong hệ thống trunking MPT 1327 hoặc 1343 <br /><br>Xin vui lòng liên lạc khi có nhu cầu<br /><br>Bảo hành: 12 tháng cho thân máy<br /><br>06 tháng cho các phụ kiện kèm theo.</p>