Website thương mại điện tử hàng đầu Việt nam.

Cổng giao tiếp Grandstream Analog FXO IP Gateway, 4 cổng FXO

Gồm các Cổng giao tiếp VoIP-Analog FXO cho phép kết nối mạng PSTN/PBX với mạng

358.38 USD

Cổng giao tiếp Grandstream Analog FXO IP Gateway 4 FXO ports

4 cổngFXO.<br>Video surveillance<br>2 cổng RJ-45 (switched hoặc routed)<br>Hỗ trợ nâng cấp và cập nhật các phiên bản của firmware qua giao thức TFTP và HTTP<br>Hỗ trợ các chuẩn Codec: G711, G723, G729 and GSM<br>T.38 compliant<br>Dễ dàng quản lý và cài đặt thông qua giao diện quản lý bằng Web.

Cổng giao tiếp Grandstream Analog FXO IP Gateway, 8 cổng FXO

Dòng sản phẩm GXW mang đến cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc các văn phòng chi nhánh một hệ thống VoIP FXO analog gateway mềm dẻo về giá cả, dễ dàng để triển khai.<br>Được thiết kế và kiểm nghiệm để tích hợp với đầy đủ các tính năng cho các IP-PBX, Softswitch và trên môi trường cơ sở SIP

535.74 USD

Cổng giao tiếp Grandstream Analog FXO IP Gateway 8 FXO ports

8 cổngFXO<br>Video surveillance<br>2 cổng RJ-45 (switched hoặc routed)<br>Hỗ trợ nâng cấp và cập nhật các phiên bản của firmware qua giao thức TFTP và HTTP<br>Hỗ trợ các chuẩn Codec: G711, G723, G729 and GSM<br>T.38 compliant<br>Dễ dàng quản lý và cài đặt thông qua giao diện quản lý bằng Web.

8794800 VND

Cổng giao tiếp Grandstream Analog FXS IP Gateway 24 FXS ports

Tương thích đầy đủ với các IP-PBX và hệ thống chuyển mạch mềm.<br>Chi phí một cách hiệu quả để chuyển đổi các hệ thống điện thoại truyền thống thành một hệ thống điện thoại VoIP <br>Với GXE502x để tạo ra một hệ thống điện thoại hoàn chỉnh thats dễ sử dụng và cài đặt!

17388000 VND

Cổng giao tiếp Grandstream Analog FXS IP Gateway, 4 cổng FXS

<p align="justify"><font size="2">Gồm các loại cổng giao tiếp VoIP-FXS cho phép kết nối&#160;các&#160;máy&#160;điện thoại Analog&#160;(hoặc tổng đài nội bộ) với mạng VoIP</font></p>

235.41 USD

Cổng giao tiếp Grandstream Analog FXS IP Gateway 4 FXS ports

4 FXS analog port gateways<br>Two RJ-45 ports (switched or routed)<br>Multiple SIP accounts &amp; profiles (3 per system)<br>Supports Audio Codecs: G711, G723, G729 and GSM<br>T.38 Fax<br>G.168 Echo Cancellation<br>Supports PSTN/PBX analog telephone sets or analog trunks

Cổng giao tiếp Grandstream Analog FXS IP Gateway, 8 cổng FXS

<p align="justify"><font size="2">Gồm các loại cổng giao tiếp VoIP-FXS cho phép kết nối&#160;các&#160;máy&#160;điện thoại Analog&#160;(hoặc tổng đài nội bộ) với mạng VoIP</font></p>

382.02 USD

Cổng giao tiếp Grandstream Analog FXS IP Gateway 8 FXS ports

8 FXS analog port gateways<br>Two RJ-45 ports (switched or routed)<br>Multiple SIP accounts &amp; profiles (3 per system)<br>Supports Audio Codecs: G711, G723, G729 and GSM<br>T.38 Fax<br>G.168 Echo Cancellation<br>Supports PSTN/PBX analog telephone sets or analog trunks

6022800 VND

Cổng giao tiếp WellGate 3502, 2 cổng FXS, 1 cổng RJ-45

<p><font size="2">Gồm các loại cổng giao tiếp VoIP-FXS cho phép kết nối&#160;các&#160;máy&#160;điện thoại Analog&#160;(hoặc tổng đài nội bộ) với mạng VoIP</font></p>

218.86 USD

Cổng giao tiếp WellGate 3502A

WellGate 3502A là một VoIP Gateway có 2 cổng FXS và hỗ trợ các giao thức H.323 (Version 2, 3 và 4) và SIP RFC 3261. 3701B cung cấp 1 khả năng định tuyến thông minh các cuộc gọi, có thể định tuyến các cuộc gọi đến đích thông qua cả hai mạng PSTN hoặc internet. WellGate 3502A hỗ trợ các dịch vụ thoại qua mạng IP (Voice over IP) và Fax qua mạng IP (Fax over IP) cho các ITSP / ISP (Internet Telephony Services Provider) và các dứng dụng IP-PBX cho văn phòng, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cổng giao tiếp WellGate 3502A, 2 cổng FXS, 2 cổng RJ-45

<p><font size="2">Gồm các loại cổng giao tiếp VoIP-FXS cho phép kết nối&#160;các&#160;máy&#160;điện thoại Analog&#160;(hoặc tổng đài nội bộ) với mạng VoIP</font></p>

262.36 USD

Cổng giao tiếp WellGate 3504A

WellGate 3504A là một VoIP Gateway có 4 cổng FXS và hỗ trợ các giao thức H.323 (Version 2, 3 và 4) và SIP RFC 3261. 3701B cung cấp 1 khả năng định tuyến thông minh các cuộc gọi, có thể định tuyến các cuộc gọi đến đích thông qua cả hai mạng PSTN hoặc internet. WellGate 3504A hỗ trợ các dịch vụ thoại qua mạng IP (Voice over IP) và Fax qua mạng IP (Fax over IP) cho các ITSP / ISP (Internet Telephony Services Provider) và các dứng dụng IP-PBX cho văn phòng, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cổng giao tiếp WellGate 3504A, 4 cổng FXS, 2 cổng RJ-45

<p align="justify"><font size="2">Gồm các loại cổng giao tiếp VoIP-FXS cho phép kết nối&#160;các&#160;máy&#160;điện thoại Analog&#160;(hoặc tổng đài nội bộ) với mạng VoIP</font></p>

393.94 USD

Cổng giao tiếp WellGate 3701B

WellGate 3701B là Gateway có 1 cổng FXS, 1 cổng FXO và hỗ trợ các giao thức H.323 (Version 2, 3 và 4) và SIP RFC 3261. 3701B cung cấp 1 khả năng định tuyến thông minh các cuộc gọi, có thể định tuyến các cuộc gọi đến đích thông qua cả hai mạng PSTN hoặc internet. WellGate 3701B hỗ trợ các dịch vụ thoại qua mạng IP (Voice over IP) và Fax qua mạng IP (Fax over IP) cho các ITSP / ISP (Internet Telephony Services Provider) và các dứng dụng IP-PBX cho văn phòng, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cổng giao tiếp WellGate 3701B (1FXS + 1 FXO)

<p align="justify"><font size="2">Gồm các Cổng giao tiếp Analog-VoIP kết hợp cả hai giao tiếp FXO, FXS.</font></p>

318.07 USD

Cổng giao tiếp WellGate 3702B

Gồm các Cổng giao tiếp Analog-VoIP kết hợp cả hai giao tiếp FXO, FXS

Cổng giao tiếp WellGate 3802A

<p><font size="2"><span><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><br><div align="justify"><span style="font-size: 10pt">WellGate 3802A là một Gateway VoIP hỗ trợ 2 cổng FXO để kết nối với mạng PSTN, cung cấp một giải pháp để giao tiếp các IP-PBX với mạng PSTN. WellGate 3802A cung cấp các dịch vụ thoại và fax trên nền IP (Voice over IP và Fax over IP) với các giao thức SIP và H.323 (version 2, 3, 4). Bằng cách kết nối với các dịch vụ ADSL hoặc các modem có sẵn, cho phép tạo nên 1 mạng duy nhất cho cả dịch vụ thoại và fax, mạng lại khả năng tiết kiệm chi phí lớn cho hạ tầng mạng và giảm rất nhiều chi phí điện thoại. Giải pháp lý tưởng cho liên lạc truyền thông giá rẻ (low cost communications) giữa trụ sở chính với các văn phòng chi nhánh trên khắp thế giới, cũng như các ứng dụng điện thoại cho các văn phòng.</span></div><br><div style="margin: 0in 0in 0pt" align="justify">&#160;</div><br></font></font></span></font></p>

291.81 USD

Cổng giao tiếp WellGate 3802A

<p><font size="2"><span><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><br><div align="justify"><span style="font-size: 10pt">WellGate 3802A là một Gateway VoIP hỗ trợ 2 cổng FXO để kết nối với mạng PSTN, cung cấp một giải pháp để giao tiếp các IP-PBX với mạng PSTN. WellGate 3802A cung cấp các dịch vụ thoại và fax trên nền IP (Voice over IP và Fax over IP) với các giao thức SIP và H.323 (version 2, 3, 4). Bằng cách kết nối với các dịch vụ ADSL hoặc các modem có sẵn, cho phép tạo nên 1 mạng duy nhất cho cả dịch vụ thoại và fax, mạng lại khả năng tiết kiệm chi phí lớn cho hạ tầng mạng và giảm rất nhiều chi phí điện thoại. Giải pháp lý tưởng cho liên lạc truyền thông giá rẻ (low cost communications) giữa trụ sở chính với các văn phòng chi nhánh trên khắp thế giới, cũng như các ứng dụng điện thoại cho các văn phòng.</span></div><br><div style="margin: 0in 0in 0pt" align="justify">&#160;</div><br></font></font></span></font></p>

Cổng giao tiếp WellGate 3804A

WellGate 3804A là một Gateway VoIP hỗ trợ 2 cổng FXO để kết nối với mạng PSTN, cung cấp một giải pháp để giao tiếp các IP-PBX với mạng PSTN. <br>WellGate 3804A cung cấp các dịch vụ thoại và fax trên nền IP (Voice over IP và Fax over IP) với các giao thức SIP và H.323 (version 2, 3, 4). Bằng cách kết nối với các dịch vụ ADSL hoặc các modem có sẵn, cho phép tạo nên 1 mạng duy nhất cho cả dịch vụ thoại và fax, mạng lại khả năng tiết kiệm chi phí lớn cho hạ tầng mạng và giảm rất nhiều chi phí điện thoại. Giải pháp lý tưởng cho liên lạc truyền thông giá rẻ (low cost communications) giữa trụ sở chính với các văn phòng chi nhánh trên khắp thế giới, cũng như các ứng dụng điện thoại cho các văn phòng

Linksys Gateway SPA 3102

Là một Voice Gateway Router có 3 ports: Ethernet, 1 cổng FXO (live line) & FXS port.<br>2 ports RJ-11 FXO & FXS có thể hoạt động ngay cả khi không có nguồn điện cung cấp cho SPA-3102, ta vẫn gọi điện thoại PSTN bình thường được ngay cả khi cúp điện.<br>Gọi quốc tế từ điện thoại kết nối qua cổng FXS với giá cước 290 vnd / phút. <br>Chất lượng đàm thoại cực rõ. <br>Sử dụng đường truyền ADSL. <br>Kết nối vào line điện thoại PSTN để thực hiện chuyển tiếp VoIP – PSTN và ngược lại. <br>Sản phẩm của Cisco – USA

159.09 USD

PBXpress - Call Recording VoIP PBX

<p><font size="2">Gồm các loại tổng đài nội bộ kiêm chức năng Cổng giao giao tiếp VoIP</font></p>

2110.68 USD

VENUS 2808+/MEGACO/FXS

<p align="justify"><font size="2">Gồm các loại cổng giao tiếp VoIP-FXS cho phép kết nối&#160;các&#160;máy&#160;điện thoại Analog&#160;(hoặc tổng đài nội bộ) với mạng VoIP</font></p>

660 USD

VENUS 2808+/MGCP/FXS

<p align="justify"><font size="2">Gồm các loại cổng giao tiếp VoIP-FXS cho phép kết nối&#160;các&#160;máy&#160;điện thoại Analog&#160;(hoặc tổng đài nội bộ) với mạng VoIP</font></p>

660 USD

VENUS 2808+/SIP/FXS

<p align="justify"><font size="2">Gồm các loại cổng giao tiếp VoIP-FXS cho phép kết nối&#160;các&#160;máy&#160;điện thoại Analog&#160;(hoặc tổng đài nội bộ) với mạng VoIP</font></p>

660 USD

VENUS 2816/MEGACO/FXO

Gồm các Cổng giao tiếp VoIP-Analog FXO cho phép kết nối mạng PSTN/PBX với mạng VoIP<br>Hoạt động trên nền giao thức MEGACO với nguồn AC. 16 kênh xử lý thoại FXO qua jack cắm RJ-21

1188 USD

VENUS 2816/MEGACO/FXS

<p align="justify"><font size="2">Gồm các loại cổng giao tiếp VoIP-FXS cho phép kết nối&#160;các&#160;máy&#160;điện thoại Analog&#160;(hoặc tổng đài nội bộ) với mạng VoIP</font></p>

1188 USD

VENUS 2816/MGCP/FXO

Gồm các Cổng giao tiếp VoIP-Analog FXO cho phép kết nối mạng PSTN/PBX với mạng VoIP

1188 USD

VENUS 2816/MGCP/FXS

<p align="justify"><font size="2">Gồm các loại cổng giao tiếp VoIP-FXS cho phép kết nối&#160;các&#160;máy&#160;điện thoại Analog&#160;(hoặc tổng đài nội bộ) với mạng VoIP</font></p>

1188 USD

VENUS 2816/SIP/FXO

Gateway Venus 2816 dựa theo chuẩn của nhà sản xuất cung cấp các chức năng thoại của dịch vụ PSTN như cuộc gọi chờ, hội thoại 3 chiều,quay số nhanh,giữ cuộc gọi,v.v… Có thể kết nối được lên đến 16 cổng FXO, 2 cổng LAN/WAN (10/100 Base-T Ethernet), là 1 giải pháp tuyệt hảo trong các mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ.

1188 USD

VENUS 2816/SIP/FXS

<p align="justify"><font size="2">Gồm các loại cổng giao tiếp VoIP-FXS cho phép kết nối&#160;các&#160;máy&#160;điện thoại Analog&#160;(hoặc tổng đài nội bộ) với mạng VoIP</font></p>

1188 USD

VENUS 2804v3/MEGACO

<p><font size="2"> <div><span style="font-size: 10pt">Bao gồm các sản phẩm VoIP Gateway-Analog từ hãng TAINET - Đài Loan</span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&#160;</div> </font></p>

356.4 USD

VENUS 2804v3/MGCP

<div>&#160;<span style="font-size: 10pt">Bao gồm các sản phẩm VoIP Gateway-Analog từ hãng TAINET - Đài Loan</span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&#160;</div>

356.4 USD

VENUS 2804v3/SIP

<div>&#160;<span style="font-size: 10pt">Bao gồm các sản phẩm VoIP Gateway-Analog từ hãng TAINET - Đài Loan</span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&#160;</div>

356.4 USD

VENUS 2808+/MEGACO/FXS

<div>&#160;<span style="font-size: 10pt">Bao gồm các sản phẩm VoIP Gateway-Analog từ hãng TAINET - Đài Loan</span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&#160;</div>

660 USD

VENUS 2808+/MGCP/FXS

<div>&#160;<span style="font-size: 10pt">Bao gồm các sản phẩm VoIP Gateway-Analog từ hãng TAINET - Đài Loan</span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&#160;</div>

660 USD

VENUS 2808+/SIP/FXS

<div>&#160;<span style="font-size: 10pt">Bao gồm các sản phẩm VoIP Gateway-Analog từ hãng TAINET - Đài Loan</span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&#160;</div>

660 USD

VENUS 2816/MEGACO/FXO

<div>&#160;<span style="font-size: 10pt">Bao gồm các sản phẩm VoIP Gateway-Analog từ hãng TAINET - Đài Loan</span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&#160;</div>

1188 USD

VENUS 2816/MEGACO/FXS

<div>&#160;<span style="font-size: 10pt">Bao gồm các sản phẩm VoIP Gateway-Analog từ hãng TAINET - Đài Loan</span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&#160;</div>

1188 USD

VENUS 2816/MGCP/FXO

<div>&#160;<span style="font-size: 10pt">Bao gồm các sản phẩm VoIP Gateway-Analog từ hãng TAINET - Đài Loan</span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&#160;</div>

1188 USD

VENUS 2816/MGCP/FXS

<div>&#160;<span style="font-size: 10pt">Bao gồm các sản phẩm VoIP Gateway-Analog từ hãng TAINET - Đài Loan</span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&#160;</div>

1188 USD

VENUS 2816/SIP/FXO

<div>&#160;<span style="font-size: 10pt">Bao gồm các sản phẩm VoIP Gateway-Analog từ hãng TAINET - Đài Loan</span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&#160;</div>

1188 USD

VENUS 2816/SIP/FXS

<div>&#160;<span style="font-size: 10pt">Bao gồm các sản phẩm VoIP Gateway-Analog từ hãng TAINET - Đài Loan</span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&#160;</div>

1188 USD

Venus 2832v2/MEGACO

<div>&#160;<span style="font-size: 10pt">Bao gồm các sản phẩm VoIP Gateway-Analog từ hãng TAINET - Đài Loan</span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&#160;</div>

1135.2 USD

Venus 2832v2/MGCP

<div align="justify">&#160;<span style="font-size: 10pt">Bao gồm các sản phẩm VoIP Gateway-Analog từ hãng TAINET - Đài Loan</span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt" align="justify">&#160;</div>

1135.2 USD

Venus 2832v2/SIP

<p align="justify"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">&#160;</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">Bao gồm các sản phẩm VoIP Gateway-Analog từ hãng TAINET - Đài Loan</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"><o:p></o:p></span></p>

1135.2 USD

Venus 2832v2 /MEGACO

<div>&#160;<span style="font-size: 10pt">Bao gồm các sản phẩm VoIP Gateway-Analog từ hãng TAINET - Đài Loan</span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&#160;</div>

1135.2 USD

Venus 2832v2 /MGCP

<div>&#160;<span style="font-size: 10pt">Bao gồm các sản phẩm VoIP Gateway-Analog từ hãng TAINET - Đài Loan</span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&#160;</div>

1135.2 USD