Website thương mại điện tử hàng đầu Việt nam.

Có sẵn chống sét toà nhà - Hệ thống chống sét cho tổng đài 30 trung kế

<p>Hệ thống chống sét cho tổng đài 30 trung kế<br> - 03 LA-SX2 C31-20B-1: Thiết bị chống sét cho 10 đường trung kế (ghép modul) <br> - 02 LAYM-40: Chống sét lan truyền cho nguồn điện của tổng đài (AC220) <br> - Phụ kiện khác: 20m dây dẫn sét, đầu nối..... <br> - Nhân công lắp đặt.

Công cụ quản lý doanh nghiệp tuyệt vời !

<p align="justify">Điện thoại là một công cụ trao đổi thông tin quan trọng giữa nội bộ đơn vị với thế giới bên ngoài, nội dung mỗi cuộc điện thoại đều có thể giúp bạn giải quyết vấn đề khó khăn hay thu được thông tin mới, khiến cho thành tích của bạn đến rất nhanh ...</p>

Đồng hồ thời gian Viễn Đông 2005

<p align="justify">Đồng hồ thời gian Viễn Đồng 2005.<br /><br><br /><br>Thiết bị đếm thời gian cuộc gọi.<br /><br><br /><br>Dùng cho các bưu cục bưu điện, gia đình...</p>

Đồng hồ tính cước MTC-BƯU ĐIỆN

<p>Hiện số gọi đi tới số máy có độ dài 10 số<br /><br>Nhận số DTMF<br /><br>Tự động đếm thời gian và tính tiền khi nhận được tín hiệu đảo cực<br /><br>Hiển thị thời gian, số máy điện thoại gọi đi, số lượng cuộc gọi và số tiền</p>

Đồng hồ tính cước THÀNH CÔNG

<p>Hiển thị thời gian, số máy điện thoại gọi đi, số lượng cuộc gọi và số tiền<br /><br>Lưu được chi tiết (số gọi, thời gian gọi, số tiền) của 250 cuộc gần nhất<br /><br>Chức năng cộng dồn tiền cho nhiều cuộc gọi liên tiếp<br /><br>Chức năng thống kê, cộng tổng số tiền...</p>

Gắn trách nhiệm với từng người qua từng cuộc gọi !

<p>PABX Billing-2007 được thiết kế với giao diện đồ hoạ Tiếng Việt, dễ sử dụng , thân thiện với người sử dụng. Chức năng thiết kế đơn giản. PABX Billing-2007 khắc phục triệt để hiện tượng mất dữ liệu cuộc gọi, tương thích với hầu hết các loại tổng đài điện thoại trên thị trường : Panasonic, Siemens, LG, NEC, ALCATEL….</p>

Giải quyết việc buôn chuyện điện thoại chốn công sở

<p>Vân Chung cũng đang nghiên cứu và đưa ra các giải pháp để hạn chế việc đánh cắp thời gian của công ty qua các phương tiện rất phổ biến và khó quản lý như chat, trao đổi bằng thư điện tử , lang thang trên mạng vì những việc riêng. Thay vì việc tốn kém mời các chuyên gia tư vấn về vấn đề này , bạn có thể tự mình giải quyết được bài toán đó với chi phí nhỏ nhất.</p>

GSM Signal amlifier GSM 970

<p><font color="#ff6600"><strong>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</strong></font><font color="#000000">Thiết bị kịch sóng GSM, tần số 970Mhz <br /> Chức năng thu và phát các loại sóng GSM <br /> Phạm vi kích sóng 1500 m² <br /> Gồm: bộ Boster, 1 Anten thu, 1 Anten phát.</font></p>

GSM Signal amplifer GSM 980

<p align="left"><font color="#ff6600"><strong>&#160; </strong></font><font color="#000000">Thiết bị kịch sóng GSM, tần số 980Mhz&#160;<br /> &#160;&#160;Chức năng thu và phát các loại sóng GSM&#160;<br /> &#160;&#160;Phạm vi kích sóng 2000 m²&#160;<br /> &#160; Gồm: bộ Boster, 1 Anten thu, 2 Anten phát.</font></p>

GSM Signal amplifier GSM 960

<p><strong><font color="#ff6600">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></strong><font size="2">.</font> Thiết bị kịch sóng GSM, tần số 960Mhz <br /> Chức năng thu và phát các loại sóng GSM <br /> Phạm vi kích sóng 1000 m² <br /> Gồm: bộ Boster, 1 Anten thu, 2 Anten phát.</p>

GSM Signal amplifier LS-RF 900M

<p><font color="#ff6600"><strong>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</strong><font color="#000000">Thiết bị kịch sóng CDMA, tần số 900Mhz <br /> Chức năng thu và phát các loại sóng CDMA <br /> Phạm vi kích sóng 300 m² <br /> Gồm: bộ Boster, 1 Anten thu, 2 Anten phát.</font><br /> <strong>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</strong></font></p>

GSM Signal amplifier LS-RF 950M

<p>Thiết bị kịch sóng GSM, tần số 950Mhz <br /> Chức năng thu và phát các loại sóng GSM <br /> Phạm vi kích sóng 300 m² <br /> Gồm: bộ Boster, 1 Anten thu, 2 Anten phát.</p>

Hệ thống Call Center 1080

<p align="justify">Tự động trả lời – Auto Attendant <br /> Hộp thư thoại – Voice Mail <br /> Hộp thư thoại trên web <br /> Điện thoại hội nghị - Conference <br /> Phòng thoại hội nghị không hạn chế <br /> Hệ thống trả lời tương tác – Interactive Voice Response (lựa chọn) <br /> Nhật ký các cuộc gọi</p>

Hệ thống chống sét tổng đài 10 trung kế

<p>Hệ thống chống sét tổng đài&#160;10 trung kế<br> - 10 LAXR1102-17CT: Thiết bị chống sét cho 01 đường trung kế (RJ11). <br> - 02 LAYM-40: Chống sét lan truyền cho nguồn điện của tổng đài (AC220). <br> - 01 LAD004: Thanh điện cực tiếp địa Graphít <br> - Các phụ kiện khác: 20m dây dẫn sét, đầu nối.... <br> - Nhân công lắp đặt

Hệ thống chống sét tổng đài 12 trung kế

<p>Hệ thống chống sét tổng đài&#160;12 trung kế<br> - 12 LAXR1102-17CT: Thiết bị chống sét cho 01 đường trung kế (RJ11). <br> - 02 LAYM-40: Chống sét lan truyền cho nguồn điện của tổng đài (AC220). <br> - 01 LAD004: Thanh điện cực tiếp địa Graphít <br> - Các phụ kiện khác: 20m dây dẫn sét, đầu nối.... <br> - Nhân công lắp đặt

Hệ thống chống sét tổng đài 14 trung kế

<p>Hệ thống chống sét tổng đài&#160;14 trung kế<br> - 14 LAXR1102-17CT: Thiết bị chống sét cho 01 đường trung kế (RJ11). <br> - 02 LAYM-40: Chống sét lan truyền cho nguồn điện của tổng đài (AC220). <br> - 01 LAD004: Thanh điện cực tiếp địa Graphít <br> - Các phụ kiện khác: 20m dây dẫn sét, đầu nối.... <br> - Nhân công lắp đặt

Hệ thống chống sét tổng đài 16 trung kế

<p>Hệ thống chống sét tổng đài&#160;16 trung kế<br> - 16 LAXR1102-17CT: Thiết bị chống sét cho 01 đường trung kế (RJ11). <br> - 02 LAYM-40: Chống sét lan truyền cho nguồn điện của tổng đài (AC220). <br> - 01 LAD004: Thanh điện cực tiếp địa Graphít <br> - Các phụ kiện khác: 20m dây dẫn sét, đầu nối.... <br> - Nhân công lắp đặt

Hệ thống chống sét tổng đài 2 trung kế

<p>Hệ thống chống sét tổng đài&#160;2 trung kế<br> - 02 LAXR1102-17CT: Thiết bị chống sét cho 01 đường trung kế (RJ11). <br> - 02 LAYM-40: Chống sét lan truyền cho nguồn điện của tổng đài (AC220). <br> - 01 LAD004: Thanh điện cực tiếp địa Graphít <br> - Các phụ kiện khác: 20m dây dẫn sét, đầu nối.... <br> - Nhân công lắp đặt

Hệ thống chống sét tổng đài 4 trung kế

<p>Hệ thống chống sét tổng đài&#160;4 trung kế<br> - 04 LAXR1102-17CT: Thiết bị chống sét cho 01 đường trung kế (RJ11). <br> - 02 LAYM-40: Chống sét lan truyền cho nguồn điện của tổng đài (AC220). <br> - 01 LAD004: Thanh điện cực tiếp địa Graphít <br> - Các phụ kiện khác: 20m dây dẫn sét, đầu nối.... <br> - Nhân công lắp đặt

Hệ thống chống sét tổng đài 6 trung kế

<p>Hệ thống chống sét tổng đài&#160;6 trung kế<br>- 06 LAXR1102-17CT: Thiết bị chống sét cho 01 đường trung kế (RJ11). <br>- 02 LAYM-40: Chống sét lan truyền cho nguồn điện của tổng đài (AC220). <br>- 01 LAD004: Thanh điện cực tiếp địa Graphít <br>- Các phụ kiện khác: 20m dây dẫn sét, đầu nối.... <br>- Nhân công lắp đặt

Hệ thống chống sét tổng đài 8 trung kế

<p>Hệ thống chống sét tổng đài 8 trung kế<br> - 08 LAXR1102-17CT: Thiết bị chống sét cho 01 đường trung kế (RJ11). <br> - 02 LAYM-40: Chống sét lan truyền cho nguồn điện của tổng đài (AC220). <br> - 01 LAD004: Thanh điện cực tiếp địa Graphít <br> - Các phụ kiện khác: 20m dây dẫn sét, đầu nối.... <br> - Nhân công lắp đặt

Kim chống sét LAZ 1000-1

<p align="justify">Kim chống sét LAZ1000 -1 là loại kim làm bằng thép không gỉ, có cấu trúc đơn giản và thuận tiện cho việc lắp đặt. Được ứng dụng chống sét đánh trực tiếp cho các loại công trình như: Các công trình kiến trúc; Đài quan sát khí tượng; Sân bay; Khách sạn; Kho tàng; Trạm xăng dầu; Căn cứ quân sự.v.v…</p>

KIM CHỐNG SÉT LAZ 2300-1

<p align="justify">Kim chống sét LAZ2300 -1 là loại kim làm bằng thép không gỉ, có tính thẩm mỹ cao, cấu trúc đơn giản và thuận tiện cho việc lắp đặt. Được ứng dụng chống sét đánh trực tiếp cho các loại công trình như: Các công trình kiến trúc; Công trình công nghiệp; Nhà cao tầng; Trạm vệ tinh mặt đất; Trạm Radar ; Trạm VIBA; Sân bay; Khách sạn; Kho tàng; Trạm xăng dầu.v.v</p>

Mất điện tổng đài, điện thoại vẫn thông

<table id="table72" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 5px; text-align: justify">“ Khi hệ thống tổng đài nội bộ mất điện, thiết bị của chúng tôi sẽ hoàn toàn tự động thông trực tiếp đường thuê bao của bưu điện đến bất kỳ máy điện thoại nào mà bạn muốn. Bạn không còn phải đấu nối gì nữa, tất cả các công việc đó đều được thiết bị của công ty chúng tôi đảm nhiệm”</td> </tr> <tr> <td style="padding-top: 5px"> <table id="table73" cellpadding="2" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td id="Priceold" style="font-weight: bold" valign="top">&#160;</td> <td style="padding-left: 6px" valign="top"><s></s></td> </tr> <script type="text/javascript"> try { if (''=='') document.all.Priceold.innerHTML='' } catch(error) { okie=false } </script> <tr> <td style="font-weight: bold" valign="top"><font color="#ff0000"><strong>Đơn giá</strong></font></td> <td style="padding-left: 6px" valign="top"><font style="font-size: 12px; color: red"><strong>$Call</strong></font></td> </tr> <tr> <td style="font-weight: bold" valign="top">Bảo hành: &#160;</td> <td style="padding-left: 6px" valign="top"><strong>0 tháng</strong></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>

Mất điện tổng đài, điện thoại vẫn thông

<p>“ Khi hệ thống tổng đài nội bộ mất điện, thiết bị của chúng tôi sẽ hoàn toàn tự động thông trực tiếp đường thuê bao của bưu điện đến bất kỳ máy điện thoại nào mà bạn muốn. Bạn không còn phải đấu nối gì nữa, tất cả các công việc đó đều được thiết bị của công ty chúng tôi đảm nhiệm”</p>

Phần mềm lập trình KX-TES 824

<p><font size="2">Dùng lập trình cho tổng đài Panasonic KX-TES 824</font></p>

45.45 USD

Phần mềm lập trình tổng đài KX-TDA 600

<p><font size="2">Dùng lập trình cho tổng đài Panasonic KX-TDA 600 </font></p>

90.91 USD

Phần mềm lập trình tổng đài LG-Nortel LDK1248

<p>Phần mềm lập trình dùng cho tổng đài LG-Nortel LDK1248</p>

45.45 USD

Phần mềm lập trình tổng đài NEC Aspila EX

<p><br><li><font face="Arial" color="#000000" size="2">Dùng lập trình cho tổng đài Nec Aspila EX</font></li><br></p>

45.45 USD

Phần mềm lập trình tổng đài Nec Aspila Topaz

<p>Phần mềm lập trình dùng cho tổng đài Nec Aspila Topaz</p>

45.45 USD

Phần mềm lập trình tổng đài Panasonic KX-TDA100/200

<p>Phần mềm lập trình dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100/200</p>

45.45 USD

Phần mềm lập trình tổng đài Panasonic KX-TEB38

<p>Phần mềm lập trình dùng cho tổng đài Panasonic KX-TEB308</p>

45.45 USD

Phần mềm lập trình tổng đài Siemens Hipath 1120/1150/1190

<p>Phần mềm lập trình dùng cho tổng đài Siemens Hipath 1120/1150/1190</p>

45.45 USD

Phần mềm lập trình tổng đài Siemens Hipath 3000

<p>Phần mềm lập trình dùng cho tổng đài Siemens Hipath 3000</p>

45.45 USD

Phần mềm lập trình tổng đài Siemens Hipath 4000

<p><font size="2">Dùng lập trình cho tổng đài Siemens Hipath 4000</font></p>

90.91 USD

Phần mềm tính cước VCtel Billing for Business and Hotel dùng cho tổng đài cấu hình 108 số

VCtel Billing for Business and Hotel là phần mềm quản lý khách sạn kết hợp với tính cước tổng đài. VCtel Billing for Business and Hotel là một giải pháp tổng thể, kinh tế và toàn diện cho các khách sạn, nhà hàng, các công ty, văn phòng doanh nghiệp... đã và đang sử dụng tại nhiểu khách sạn và doanh nghiệp trên cả nước.

Phần mềm tính cước VCtel Billing for Business and Hotel dùng cho tổng đài cấu hình 120 số

VCtel Billing for Business and Hotel là phần mềm quản lý khách sạn kết hợp với tính cước tổng đài. VCtel Billing for Business and Hotel là một giải pháp tổng thể, kinh tế và toàn diện cho các khách sạn, nhà hàng, các công ty, văn phòng doanh nghiệp... đã và đang sử dụng tại nhiểu khách sạn và doanh nghiệp trên cả nước.

Phần mềm tính cước VCtel Billing for Business and Hotel dùng cho tổng đài cấu hình 16 số

VCtel Billing for Business and Hotel là phần mềm quản lý khách sạn kết hợp với tính cước tổng đài. VCtel Billing for Business and Hotel là một giải pháp tổng thể, kinh tế và toàn diện cho các khách sạn, nhà hàng, các công ty, văn phòng doanh nghiệp... đã và đang sử dụng tại nhiểu khách sạn và doanh nghiệp trên cả nước.

200 USD

Phần mềm tính cước VCtel Billing for Business and Hotel dùng cho tổng đài cấu hình 24 số

VCtel Billing for Business and Hotel là phần mềm quản lý khách sạn kết hợp với tính cước tổng đài. VCtel Billing for Business and Hotel là một giải pháp tổng thể, kinh tế và toàn diện cho các khách sạn, nhà hàng, các công ty, văn phòng doanh nghiệp... đã và đang sử dụng tại nhiểu khách sạn và doanh nghiệp trên cả nước.

Phần mềm tính cước VCtel Billing for Business and Hotel dùng cho tổng đài cấu hình 32 số

VCtel Billing for Business and Hotel là phần mềm quản lý khách sạn kết hợp với tính cước tổng đài. VCtel Billing for Business and Hotel là một giải pháp tổng thể, kinh tế và toàn diện cho các khách sạn, nhà hàng, các công ty, văn phòng doanh nghiệp... đã và đang sử dụng tại nhiểu khách sạn và doanh nghiệp trên cả nước.

Phần mềm tính cước VCtel Billing for Business and Hotel dùng cho tổng đài cấu hình 48 số

VCtel Billing for Business and Hotel là phần mềm quản lý khách sạn kết hợp với tính cước tổng đài. VCtel Billing for Business and Hotel là một giải pháp tổng thể, kinh tế và toàn diện cho các khách sạn, nhà hàng, các công ty, văn phòng doanh nghiệp... đã và đang sử dụng tại nhiểu khách sạn và doanh nghiệp trên cả nước.

Phần mềm tính cước VCtel Billing for Business and Hotel dùng cho tổng đài cấu hình 64 số

VCtel Billing for Business and Hotel là phần mềm quản lý khách sạn kết hợp với tính cước tổng đài. VCtel Billing for Business and Hotel là một giải pháp tổng thể, kinh tế và toàn diện cho các khách sạn, nhà hàng, các công ty, văn phòng doanh nghiệp... đã và đang sử dụng tại nhiểu khách sạn và doanh nghiệp trên cả nước.

Phần mềm tính cước VCtel Billing for Business and Hotel dùng cho tổng đài cấu hình 80 số

VCtel Billing for Business and Hotel là phần mềm quản lý khách sạn kết hợp với tính cước tổng đài. VCtel Billing for Business and Hotel là một giải pháp tổng thể, kinh tế và toàn diện cho các khách sạn, nhà hàng, các công ty, văn phòng doanh nghiệp... đã và đang sử dụng tại nhiểu khách sạn và doanh nghiệp trên cả nước.

Phần mềm tính cước VCtel Billing for Business and Hotel dùng cho tổng đài cấu hình 8 số

VCtel Billing for Business and Hotel là phần mềm quản lý khách sạn kết hợp với tính cước tổng đài. VCtel Billing for Business and Hotel là một giải pháp tổng thể, kinh tế và toàn diện cho các khách sạn, nhà hàng, các công ty, văn phòng doanh nghiệp... đã và đang sử dụng tại nhiểu khách sạn và doanh nghiệp trên cả nước.

Phần mềm tính cước VCtel Billing for Business and Hotel dùng cho tổng đài cấu hình trên 120 số

VCtel Billing for Business and Hotel là phần mềm quản lý khách sạn kết hợp với tính cước tổng đài. VCtel Billing for Business and Hotel là một giải pháp tổng thể, kinh tế và toàn diện cho các khách sạn, nhà hàng, các công ty, văn phòng doanh nghiệp... đã và đang sử dụng tại nhiểu khách sạn và doanh nghiệp trên cả nước.

Phần mềm tính cước VCtel Billing For Business VB2-08

Phần mềm tính cước VCtel Billing For Business 2009 dùng cho tổng đài cấu hình 8 số

Phần mềm tính cước VCtel Billing For Business VB2-120

Phần mềm tính cước VCtel Billing For Business 2009 dùng cho tổng đài cấu hình từ 109 đến 120 số

Phần mềm tính cước VCtel Billing For Business VB2-16

Phần mềm tính cước VCtel Billing For Business 2009 dùng cho tổng đài cấu hình từ 9 đến 16 số