Website thương mại điện tử hàng đầu Việt nam.

Bộ lưu điện dùng cho tổng đài Panasonic KX-TD500 - Thời gian 6h - 8h (bao gồm nguồn và acqui)

Bộ lưu điện dùng cho tổng đài Panasonic KX-TD500 - Thời gian 6h - 8h (bao gồm nguồn và acqui) bao gồm:<br>- 1 nguồn KX-TD12<br>- 1 Acqui 12V70Ah<br>- Thời gian lưu: 6h - 8h

168.18 USD

Bộ lưu điện dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA600 - Thời gian 10h - 12h (Đã bao gồm nguồn & Acqui)

Bộ lưu điện dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA600 (Đã bao gồm nguồn & Acqui) - Thời gian 10h - 12h (bao gồm nguồn và acqui) bao gồm:<br>- 1 nguồn KX-TDA600<br>- 1 Acqui 12V100Ah<br>- Thời gian lưu: 10h - 12h

219.86 USD

Bộ lưu điện dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA600 - Thời gian 6h - 8h (Đã bao gồm nguồn & Acqui)

Bộ lưu điện dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA600 (Đã bao gồm nguồn & Acqui) - Thời gian 6h - 8h (bao gồm nguồn và acqui) bao gồm:<br>- 1 nguồn KX-TDA600<br>- 1 Acqui 12V70Ah<br>- Thời gian lưu: 6h - 8h

189.00 USD

Bộ lưu điện dùng cho tổng đài Siemens Hipath 1120, 1150, 1190 - Thời gian 12h - 14h (Đã bao gồm nguồn & Acqui)

Bộ lưu điện dùng cho tổng đài Siemens Hipath 1120, 1150, 1190 (Đã bao gồm nguồn & Acqui) - Thời gian 12h - 14h (bao gồm nguồn và acqui) bao gồm:<br>- 1 nguồn UPSAC 550VA<br>- 1 Acqui 12V100Ah<br>- Thời gian lưu: 12h - 14h

5785000 VND

Bộ lưu điện dùng cho tổng đài Siemens Hipath 1120, 1150, 1190 - Thời gian 2h - 4h (Đã bao gồm nguồn & Acqui)

Bộ lưu điện dùng cho tổng đài Siemens Hipath 1120, 1150, 1190 (Đã bao gồm nguồn & Acqui) - Thời gian 2h - 4h (bao gồm nguồn và acqui) bao gồm:<br>- 1 nguồn UPSAC 550VA<br>- 1 Acqui 12V10Ah<br>- Thời gian lưu: 2h - 4h

3614000 VND

Bộ lưu điện dùng cho tổng đài Siemens Hipath 1120, 1150, 1190 - Thời gian 6h - 8h (Đã bao gồm nguồn & Acqui)

Bộ lưu điện dùng cho tổng đài Siemens Hipath 1120, 1150, 1190 (Đã bao gồm nguồn & Acqui) - Thời gian 6h - 8h (bao gồm nguồn và acqui) bao gồm:<br>- 1 nguồn UPSAC 550VA<br>- 1 Acqui 12V70Ah<br>- Thời gian lưu: 6h - 8h

5388500 VND

Bộ lưu điện Elecson dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100/200 - thời gian 10h - 12h (bao gồm nguồn và acqui)

Bộ lưu điện Elecson dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100/200 - thời gian 10h - 12h (bao gồm nguồn và acqui) bao gồm:<br>- 1 nguồn KX-TDA200<br>- 1 Acqui 12V100Ah<br>- Thời gian lưu: 10h-12h

219.86 USD

Bộ lưu điện Elecson dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100/200 - thời gian 2h - 4h (bao gồm nguồn và acqui)

Bộ lưu điện Elecson dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100/200 - thời gian 2h - 4h (bao gồm nguồn và acqui) bao gồm:<br>- 1 nguồn KX-TDA200<br>- 1 Acqui 12V10Ah<br>- Thời gian lưu: 2h-4h

106.46 USD

Bộ lưu điện Elecson dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100/200 - thời gian 6h - 8h (bao gồm nguồn và acqui)

Bộ lưu điện Elecson dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100/200 - thời gian 6h - 8h (bao gồm nguồn và acqui) bao gồm:<br>- 1 nguồn KX-TDA200<br>- 1 Acqui 12V70Ah<br>- Thời gian lưu: 6h-8h

189.00 USD

Bộ lưu điện Elecson dùng cho tổng đài Panasonic KX-TEB308 - thời gian 10h - 12h (bao gồm nguồn và acqui)

Bộ lưu điện Elecson dùng cho tổng đài Panasonic KX-TEB308 - thời gian 10h - 12h (bao gồm nguồn và acqui) bao gồm:<br>- 1 nguồn KX-TA616<br>- 1 Acqui 12V70Ah<br>- Thời gian lưu: 10h-12h

162.00 USD

Bộ lưu điện Elecson dùng cho tổng đài Panasonic KX-TEB308 - thời gian 16h - 19h (bao gồm nguồn và acqui)

Bộ lưu điện Elecson dùng cho tổng đài Panasonic KX-TEB308 - thời gian 16h - 19h (bao gồm nguồn và acqui) bao gồm:<br>- 1 nguồn KX-TA616<br>- 1 Acqui 12V100Ah<br>- Thời gian lưu: 16h - 19h

192.86 USD

Bộ lưu điện Elecson dùng cho tổng đài Panasonic KX-TEB308 - thời gian 4h - 6h (bao gồm nguồn và acqui)

Bộ lưu điện Elecson dùng cho tổng đài Panasonic KX-TEB308 - thời gian 4h - 6h (bao gồm nguồn và acqui)bao gồm: <br>- 1 nguồn KX-TA616<br>- 1 Acqui 12V10Ah<br>- Thời gian lưu: 4h - 6h

79.46 USD

Bộ lưu điện Elecson dùng cho tổng đài Panasonic KX-TES824 - thời gian 10h - 12h (bao gồm nguồn và acqui)

Bộ lưu điện Elecson dùng cho tổng đài Panasonic KX-TES824 - thời gian 10h - 12h (bao gồm nguồn và acqui) bao gồm:<br>- 1 nguồn KX-TA616<br>- 1 Acqui 12V70Ah<br>- Thời gian lưu: 10h-12h

162.00 USD

Bộ lưu điện Elecson dùng cho tổng đài Panasonic KX-TES824 - thời gian 16h - 19h (bao gồm nguồn và acqui)

Bộ lưu điện Elecson dùng cho tổng đài Panasonic KX-TES824 - thời gian 16h - 19h (bao gồm nguồn và acqui) bao gồm:<br>- 1 nguồn KX-TA616<br>- 1 Acqui 12V100Ah<br>- Thời gian lưu: 16h-19h

192.86 USD

Bộ lưu điện Elecson dùng cho tổng đài Panasonic KX-TES824 - thời gian 4h - 6h (bao gồm nguồn và acqui)

Bộ lưu điện Elecson dùng cho tổng đài Panasonic KX-TES824 - thời gian 4h - 6h (bao gồm nguồn và acqui) bao gồm:<br>- 1 nguồn KX-TA616<br>- 1 Acqui 12V10Ah<br>- Thời gian lưu: 4h - 6h

79.46 USD

Bộ lưu điện kiêm ổn áp Power Kinetics Mas Power 600VA/300W (offline)

• Cung cấp thời gian lưu điện từ 10-12 phút. <br>• Dải điện áp rộng 165V± 3% - 275V±3%<br>• Tự khởi động lại sạc ắc quy<br>• Bảo vệ đường truyền internet và đường dây điện thoại. <br>• Chống sét điện và sét trời<br>

1275000 VND

Bộ lưu điện nguồn dùng cho tổng đài dưới 300 số thời gian 3.5 giờ ( Bao gồm 1 bộ backup và 2 acquy 12V-70Ah )

<p>Bộ lưu điện nguồn dùng cho tổng đài dưới 300 số thời gian 3.5 giờ ( Bao gồm 1 bộ backup và 2 acquy 12V-70Ah )</p>

384 USD

Bộ lưu điện UPS AC 1000VA

(220VAC 1000VA) Sử dụng cho Tổng đài SIEMENS Hipath 1190 Camera, Đầu ghi hình, máy Vi tính, máy in và máy Fax, sạc 01 Accu 12V (7AH - 100AH, Accu gắn ngoài) . Thiết bị hoạt động khi mất điện được từ 2 đến 24 giờ tùy tải và Accu gắn vào.

3068000 VND

Bộ lưu điện US1052C - Ác quy gắn liền

• Công nghệ True online biến đổi kép<br>• Chuyên sử dụng cho server, thiết bị quan trọng<br>• Kiểu module ắc quy cho phép tăng thời gian lưu điện<br>• Có thể duy trì nguồn điện liên tục trong quá trình bảo trì hoặc nâng cấp<br>• Linh hoạt thao tác bảo dưỡng, bảo trì. <br>• Giao tiếp thông minh<br>• Module ắc quy có thể cắm vào và rút ra khỏi UPS mà không cần tắt UPS <br>• Ứng dụng cho: Máy vi tính, máy server nhỏ, POS tính tiền, máy ATM, tổng đài điện thoại, CCTV (máy camera), và thiết bị thắp sáng cho hộ gia đình.

Bộ lưu điện US1052CX - Ác quy gắn liền

• Công nghệ True online biến đổi kép<br>• Chuyên sử dụng cho server, thiết bị quan trọng<br>• Kiểu module ắc quy cho phép tăng thời gian lưu điện<br>• Có thể duy trì nguồn điện liên tục trong quá trình bảo trì hoặc nâng cấp<br>• Linh hoạt thao tác bảo dưỡng, bảo trì. <br>• Giao tiếp thông minh<br>• Module ắc quy có thể cắm vào và rút ra khỏi UPS mà không cần tắt UPS <br>• Ứng dụng cho: Máy vi tính, máy server nhỏ, POS tính tiền, máy ATM, tổng đài điện thoại, CCTV (máy camera), và thiết bị thắp sáng cho hộ gia đình.

Bộ lưu điện US1053C - Ác quy ngoài

• Công nghệ True online biến đổi kép<br>• Chuyên sử dụng cho server, thiết bị quan trọng<br>• Kiểu module ắc quy cho phép tăng thời gian lưu điện<br>• Có thể duy trì nguồn điện liên tục trong quá trình bảo trì hoặc nâng cấp<br>• Linh hoạt thao tác bảo dưỡng, bảo trì. <br>• Giao tiếp thông minh<br>• Module ắc quy có thể cắm vào và rút ra khỏi UPS mà không cần tắt UPS <br>• Ứng dụng cho: Máy vi tính, máy server nhỏ, POS tính tiền, máy ATM, tổng đài điện thoại, CCTV (máy camera), và thiết bị thắp sáng cho hộ gia đình.

Bộ lưu điện US1053CX - Ác quy ngoài

• Công nghệ True online biến đổi kép<br>• Chuyên sử dụng cho server, thiết bị quan trọng<br>• Kiểu module ắc quy cho phép tăng thời gian lưu điện<br>• Có thể duy trì nguồn điện liên tục trong quá trình bảo trì hoặc nâng cấp<br>• Linh hoạt thao tác bảo dưỡng, bảo trì. <br>• Giao tiếp thông minh<br>• Module ắc quy có thể cắm vào và rút ra khỏi UPS mà không cần tắt UPS <br>• Ứng dụng cho: Máy vi tính, máy server nhỏ, POS tính tiền, máy ATM, tổng đài điện thoại, CCTV (máy camera), và thiết bị thắp sáng cho hộ gia đình.

Bộ lưu điện US8010TR - 1KVA / 0.7 KW

• Dải điện áp rộng 150V±3% - 285V±3%.<br>• Chức năng ổn áp, biến áp cơ (AVR)<br>• Chống sét điện và sét trời (VAC)<br>• Tự động bypass khi có sự cố<br>• Nâng cấp thời gian lưu điện<br>• Kết nối với máy tính qua cổng giao tiếp thông minh RS232<br>• Bộ chỉnh lưu SNMP (tuỳ chọn)<br>• Ứng dụng cho: Máy vi tính, máy server nhỏ, POS tính tiền, máy ATM, tổng đài điện thoại, CCTV (máy camera), và thiết bị thắp sáng cho hộ gia đình

15321600 VND

Bộ lưu điện US8020TR - 2KVA / 1.4 KW

• Dải điện áp rộng 150V±3% - 285V±3%.<br>• Chức năng ổn áp, biến áp cơ (AVR)<br>• Chống sét điện và sét trời (VAC)<br>• Tự động bypass khi có sự cố<br>• Nâng cấp thời gian lưu điện<br>• Kết nối với máy tính qua cổng giao tiếp thông minh RS232<br>• Bộ chỉnh lưu SNMP (tuỳ chọn)<br>• Ứng dụng cho: Máy vi tính, máy server nhỏ, POS tính tiền, máy ATM, tổng đài điện thoại, CCTV (máy camera), và thiết bị thắp sáng cho hộ gia đình

30878400 VND

Bộ lưu điện US8030TR - 3KVA / 2.1 KW

• Dải điện áp rộng 150V±3% - 285V±3%.<br>• Chức năng ổn áp, biến áp cơ (AVR)<br>• Chống sét điện và sét trời (VAC)<br>• Tự động bypass khi có sự cố<br>• Nâng cấp thời gian lưu điện<br>• Kết nối với máy tính qua cổng giao tiếp thông minh RS232<br>• Bộ chỉnh lưu SNMP (tuỳ chọn)<br>• Ứng dụng cho: Máy vi tính, máy server nhỏ, POS tính tiền, máy ATM, tổng đài điện thoại, CCTV (máy camera), và thiết bị thắp sáng cho hộ gia đình

37867200 VND

Bộ phá sóng điện thoại di động mini

<p align="left">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Tần số 1900 - 1990Mhz<br /> &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Chức năng vô hiệu hoá các loại sóng đtdđ.<br /> &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Phạm vi phá sóng 50 m²</p>

Bộ PMTC Thành Công 1 buồng

<p align="justify">-Bộ phần mềm tính cước phí,kết nối máy vi tính.<br /><br>-Thiết bị tính cước bưu điện dành cho điện thoại công cộng,đại lý bưu điện,bưu cục có chất lượng rất tốt,dễ sử dụng và được bảo hành miễn phí 12 tháng. <br /><br>-Thiết bị tính cước có nhiều tính năng tiện ích</p>

Bộ PMTC Thành Công 2 buồng

<p>-Bộ phần mềm tính cước phí,kết nối máy vi tính.<br /><br>-Thiết bị tính cước bưu điện dành cho điện thoại công cộng,đại lý bưu điện,bưu cục có chất lượng rất tốt,dễ sử dụng và được bảo hành miễn phí 12 tháng. <br /><br>-Thiết bị tính cước có nhiều tính năng tiện ích</p>

Bộ PMTC Thành Công 3 buồng

<p>-Bộ phần mềm tính cước phí,kết nối máy vi tính.<br /><br>-Thiết bị tính cước bưu điện dành cho điện thoại công cộng,đại lý bưu điện,bưu cục có chất lượng rất tốt,dễ sử dụng và được bảo hành miễn phí 12 tháng. <br /><br>-Thiết bị tính cước có nhiều tính năng tiện ích</p>

Bộ PMTC Thành Công 4 buồng

<p align="justify">-Bộ phần mềm tính cước phí,kết nối máy vi tính.<br /><br>-Thiết bị tính cước bưu điện dành cho điện thoại công cộng,đại lý bưu điện,bưu cục có chất lượng rất tốt,dễ sử dụng và được bảo hành miễn phí 12 tháng. <br /><br>-Thiết bị tính cước có nhiều tính năng tiện ích</p>

Bộ PMTC Thành Công 8 buồng

<p align="justify">-Bộ phần mềm tính cước phí,kết nối máy vi tính.<br /><br>-Thiết bị tính cước bưu điện dành cho điện thoại công cộng,đại lý bưu điện,bưu cục có chất lượng rất tốt,dễ sử dụng và được bảo hành miễn phí 12 tháng. <br /><br>-Thiết bị tính cước có nhiều tính năng tiện ích</p>

Các mô hình Voice IP

<p align="justify">Thiết bị VoIP sử dụng cho tất cả các chi nhánh <br /> 2- Chất lương cuộc gọi bảo đảm, giá cước tiết kiệm <br /> 3- Nhân viên chuyên nghiệp hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng 24hrs / 7days <br /> 4- Chương trình thanh toán cước “trả trước” hoặc “trả sau” tại văn phòng chính của Cty <br /> 5- Thiết bị được bảo hành 12 tháng, nếu thiết bị hư hỏng, sẽ được thay thế thiết bị mới 100% không phải chờ đợi sửa chữa thiết bị đã mua</p>

CHẤT LÀM GIẢM SUẤT ĐIỆN TRỞ ĐẤT LAD 001

<p align="justify">Sản phẩm này được tạo thành bởi 3 thành phần: chất liệu chính, chất xúc tác và chất phụ gia. Khi sử dụng, lấy 1 dụng cụ như vật chứa và đổ nước vào dựa theo tỉ lệ mỗi túi chất liệu chính cần 25 kg nước (dùng để quấy trộn ), sau đó đổ chất liệu chính rồi chất phụ gia vào quấy đều, tiếp theo đổ thêm chất xúc tác vào quấy đều hoàn toàn cho tới khi đậm đặc sau đó đổ vào vị trí đặt cọc tiếp đất....</p>

CHỐNG SÉT CHO THIẾT BỊ ĂNG TEN LAT1900-TNC

<p align="justify"><span style="line-height: 110%">LAT1900-TNC được dùng chính để chống sóng sét cảm ứng, lan truyền qua đường dây Ăngten tới đầu vào thu, phát của trạm PHS hoặc PAS. Thiết bị này có đặc điểm là lưu lượng dòng điện sét đi qua lớn, điện áp dư thấp; thể tích nhỏ gọn; tuổi thọ cao; bảo vệ tin cậy.</span></p>

Chống sét lan truyền trên đường cáp đồng trục RF-BNC-90

Chống sét lan truyền theo đường feeder, 20kA, 72V-108V, BNC loại M đến F<br>· Giúp chống sét lan truyền theo đường feeder RF cáp anten đồng trục<br>· Dễ dàng lắp đặt<br>· Định mức xung cao 20kA 8/20μs<br>· Trở kháng đặc trưng 50 ohms và 75 ohms

Chống sét lan truyền trên đường cáp đồng trục RF-NB-90

Chống sét lan truyền theo đường feeder, 20kA, 72V-108V, N loại F đến F<br>· Giúp chống sét lan truyền theo đường feeder RF cáp anten đồng trục<br>· Dễ dàng lắp đặt<br>· Định mức xung cao 20kA 8/20μs<br>· Trở kháng đặc trưng 50 ohms và 75 ohms

Chống sét lan truyền trên đường cáp đồng trục RF-NMF-90

Chống sét lan truyền theo đường feeder, 20kA, 72V-108V, N loại M đến F<br>· Giúp chống sét lan truyền theo đường feeder RF cáp anten đồng trục<br>· Dễ dàng lắp đặt<br>· Định mức xung cao 20kA 8/20μs<br>· Trở kháng đặc trưng 50 ohms và 75 ohms

CHỐNG SÉT NGUỒN LAY220-100G & LAY380-100G

<p align="justify">Seri chống sét nguồn LAY100G được sử dụng bảo vệ rộng rãi cho nguồn điện của các thiết bị điện của trạm thông tin, mạng máy tính, đài khí tượng, đường sắt, sân bay, văn phòng, gia đình. Được mắc song song giữa thiết bị điện và dây nguồn cung cấp.....</p>

Có sẵn chống sét toà nhà - Hệ thống chống sét cho Tổng đài 02 trung kế

<p>Hệ thống chống sét cho Tổng đài&#160;02 trung kế<br> - 02 LAXR1102-17CT: Thiết bị chống sét cho 01 đường trung kế (RJ11). <br> - 02 LAYM-40: Chống sét lan truyền cho nguồn điện của tổng đài (AC220). <br> - Các phụ kiện khác: 20m dây dẫn sét, đầu nối.... <br> - Nhân công lắp đặt.

Có sẵn chống sét toà nhà - Hệ thống chống sét cho Tổng đài 04 trung kế

<p>Hệ thống chống sét cho Tổng đài&#160;04 trung kế<br> - 04 LAXR1102-17CT: Thiết bị chống sét cho 01 đường trung kế (RJ11). <br> - 02 LAYM-40: Chống sét lan truyền cho nguồn điện của tổng đài (AC220). <br> - Các phụ kiện khác: 20m dây dẫn sét, đầu nối.... <br> - Nhân công lắp đặt.

Có sẵn chống sét toà nhà - Hệ thống chống sét cho Tổng đài 06 trung kế

<p>Hệ thống chống sét cho Tổng đài&#160;06 trung kế<br> - 06 LAXR1102-17CT: Thiết bị chống sét cho 01 đường trung kế (RJ11). <br> - 02 LAYM-40: Chống sét lan truyền cho nguồn điện của tổng đài (AC220). <br> - Các phụ kiện khác: 20m dây dẫn sét, đầu nối.... <br> - Nhân công lắp đặt.

Có sẵn chống sét toà nhà - Hệ thống chống sét cho Tổng đài 08 trung kế

<p>Hệ thống chống sét cho Tổng đài&#160;08 trung kế<br> - 08 LAXR1102-17CT: Thiết bị chống sét cho 01 đường trung kế (RJ11). <br> - 02 LAYM-40: Chống sét lan truyền cho nguồn điện của tổng đài (AC220). <br> - Các phụ kiện khác: 20m dây dẫn sét, đầu nối.... <br> - Nhân công lắp đặt.

Có sẵn chống sét toà nhà - Hệ thống chống sét cho Tổng đài 10 trung kế

<p>Hệ thống chống sét cho Tổng đài&#160;10 trung kế<br> - 10 LAXR1102-17CT: Thiết bị chống sét cho 01 đường trung kế (RJ11). <br> - 02 LAYM-40: Chống sét lan truyền cho nguồn điện của tổng đài (AC220). <br> - Các phụ kiện khác: 20m dây dẫn sét, đầu nối.... <br> - Nhân công lắp đặt.

Có sẵn chống sét toà nhà - Hệ thống chống sét cho tổng đài 10 trung kế

<p>Hệ thống chống sét cho tổng đài 10 trung kế<br> - 01 LA-SX2 C31-20B-1: Thiết bị chống sét cho 10 đường trung kế (ghép modul) <br> - 02 LAYM-40: Chống sét lan truyền cho nguồn điện của tổng đài (AC220) <br> - Phụ kiện khác: 20m dây dẫn sét, đầu nối..... <br> - Nhân công lắp đặt.

Có sẵn chống sét toà nhà - Hệ thống chống sét cho Tổng đài 12 trung kế

Hệ thống chống sét cho Tổng đài 12 trung kế<br> - 12 LAXR1102-17CT: Thiết bị chống sét cho 01 đường trung kế (RJ11). <br> - 01 LA-MP20 LD1/1-1: Chống sét lan truyền cho nguồn điện của tổng đài (AC220). <br> - Các phụ kiện khác: 20m dây dẫn sét, đầu nối.... <br> - Nhân công lắp đặt.

Có sẵn chống sét toà nhà - Hệ thống chống sét cho Tổng đài 14 trung kế

<p>Hệ thống chống sét cho Tổng đài&#160;14 trung kế<br> - 14 LAXR1102-17CT: Thiết bị chống sét cho 01 đường trung kế (RJ11). <br> - 02 LAYM-40: Chống sét lan truyền cho nguồn điện của tổng đài (AC220). <br> - Các phụ kiện khác: 20m dây dẫn sét, đầu nối.... <br> - Nhân công lắp đặt.

Có sẵn chống sét toà nhà - Hệ thống chống sét cho Tổng đài 16 trung kế

<p>Hệ thống chống sét cho Tổng đài&#160;16 trung kế<br> - 16 LAXR1102-17CT: Thiết bị chống sét cho 01 đường trung kế (RJ11). <br> - 02 LAYM-40: Chống sét lan truyền cho nguồn điện của tổng đài (AC220). <br> - Các phụ kiện khác: 20m dây dẫn sét, đầu nối.... <br> - Nhân công lắp đặt.

Có sẵn chống sét toà nhà - Hệ thống chống sét cho Tổng đài 20 trung kế

<p>Hệ thống chống sét cho Tổng đài 20 trung kế<br> - 02 LA-SX2 C31-20B-1: Thiết bị chống sét cho 10 đường trung kế (ghép modul) <br> - 02 LAYM-40: Chống sét lan truyền cho nguồn điện của tổng đài (AC220) <br> - Phụ kiện khác: 20m dây dẫn sét, đầu nối..... <br> - Nhân công lắp đặt.