Card hiện số máy lẻ 8 máy

<p>Card hiện số máy lẻ 8 máy</p>

122.73 USD

Card hiển thị số điện thoại gọi đến cho 4 trung kế

Dùng cho tổng đài GX series, hỗ trợ 4 trung kế. Hiển thị trên bàn DSS hoặc hộp hiển thị số gọi đến.

880000 VND

Card hiển thị số trung kế 8 đường

<p>Card hiển thị số trung kế 8 đường</p>

181.82 USD

Card hiển thị số trung kế + Đảo cực 8 đường

<p>Card hiển thị số trung kế + Đảo cực 8 đường</p>

358.18 USD

Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao cho tổng đài NEC SL1000

Card IP4WW-008E-A1 nâng cấp 8 thuê bao cho tổng đài NEC SL1000

145.42 USD

Card IP4WW-2BRIDB-C1 cho tổng đài NEC SL1000

Card IP4WW-2BRIDB-C1 cho tổng đài NEC SL1000

409.53 USD

Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao cho tổng đài NEC SL1000

Card IP4WW-408E-A1 nâng cấp 4 trung kế 8 thuê bao cho tổng đài NEC SL1000

269.44 USD

Card ISDN trung kế số, 5 port dùng cho tổng đài 1150 và 1190

<p>Card ISDN trung kế số, 5 port dùng cho tổng đài 1150 và 1190</p>

463.10 USD

Card kết nối khung phụ

Card kết nối khung phụ tổng đài panasonic, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA600 và KX-TDE600

7298836 VND

Card KX-TDA0173 mở rộng 8 thuê bao thường

<p>Card KX-TDA0173 mở rộng 8 thuê bao thường</p>

213.82 USD

Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế thường dùng cho tổng đài KX-TDA600 và KX-TDE600

Card mở rộng 16 trung kế thường dùng cho tổng đài KX-TDA600 và KX-TDE600

Card KX-TE82491 trả lời tự động (DISA)

- Card trả lời tự động, khách hàng nghe lời chào bấm trực tiếp máy lẻ không qua lễ tân.<br>- Dùng cho tổng đài KX-TES824.

1926082 VND

Card KX-TVM524 mở rộng bộ nhớ (+4h) cho TVM50

<p>Card mở rộng bộ nhớ (+4h) cho TVM50</p>

6460364 VND

Card lời chào 16 kênh

<p>Card lời chào 16 kênh</p>

269.09 USD

Card mạng cho Tđài (CTI-Link)

<p>Card mạng cho Tđài (CTI-Link)</p>

10996364 VND

Card MEC tăng dung lượng

<p>Card MEC tăng dung lượng</p>

643.64 USD

Card mở rộng 16 kênh

<p>Card mở rộng 16 kênh</p>

1205.46 USD

Card mở rộng 16 máy lẻ thường, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA600, KX-TDE600

Card mở rộng 16 máy lẻ thường, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA600, KX-TDE600

Card mở rộng 2 kênh cho TVM50

<p>Card mở rộng 2 kênh cho TVM50</p>

9530182 VND

Card mở rộng 2 trung kế cho tổng đài IKE-2000HC

Card mở rộng 2 trung kế dùng cho tổng đài IKE dòng 2000HC

950000 VND

Card mở rộng 3 trung kế 8 thuê bao dùng cho tổng đài NEC

<p>Card mở rộng 3 trung kế 8 thuê bao dùng cho tổng đài NEC</p>

114.55 USD

Card mở rộng 4 thuê bao cho tổng đài IKE-2000HC

Card mở rộng 4 thuê bao dùng cho tổng đài IKE dòng 2000HC

950000 VND

Card mở rộng 4 thuê bao cho tổng đài IKE-2000HK

Card mở rộng 4 thuê bao cho tổng đài IKE-2000HK

950000 VND

Card mở rộng 2 trung kế cho tổng đài IKE-2000HK

Card mở rộng 2 trung kế cho tổng đài IKE-2000HK

950000 VND

Card mở rộng 8 thuê bao analog dùng cho tổng đàI Nec Aspila EX

<p>Card mở rộng 8 thuê bao analog dùng cho tổng đàI Nec Aspila EX</p>

224.55 USD

Card mở rộng 8 thuê bao analog mở rộng dùng cho tổng đàI Nec Aspila EX

<p>&#160;Card mở rộng 8 thuê bao analog mở rộng dùng cho tổng đàI Nec Aspila EX</p>

196.36 USD

Card mở rộng 8 thuê bao cho tổng đài IKE-2000BC

Card mở rộng 8 thuê bao cho tổng đài IKE-2000BC

2000000 VND

Card mở rộng 8 thuê bao cho tổng đài IKE-2000DK

Card mở rộng 8 thuê bao cho tổng đài IKE-2000DK

2250000 VND

Card mở rộng 8 thuê bao cho tổng đài IKE-2000VK

Card mở rộng 8 thuê bao cho tổng đài IKE-2000VK

2250000 VND

Card mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp

<p>Card mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp</p>

5766982 VND

Card mở rộng 8 thuê bao số dùng cho tổng đàI Nec Aspila EX

<p>&#160;Card mở rộng 8 thuê bao số dùng cho tổng đàI Nec Aspila EX</p>

152.73 USD

Card mở rộng 8 trung kế cho tổng đài IKE-2000BC

Card mở rộng 8 trung kế cho tổng đài IKE-2000BC

2000000 VND

Card mở rộng 8 trung kế cho tổng đài IKE-2000DK

Card mở rộng 8 trung kế cho tổng đài IKE-2000DK

2250000 VND

Card mở rộng 8 trung kế cho tổng đài IKE-2000VK

Card mở rộng 8 trung kế cho tổng đài IKE-2000VK

2250000 VND

Card mở rộng 8 trung kế dùng cho tổng đài Nec Aspila EX

<p>&#160;Card mở rộng 8 trung kế dùng cho tổng đài Nec Aspila EX</p>

242.73 USD

Card mở rộng 8 trung kế thường tích hợp hiện số gọi đến

Card mở rộng 8 đường vào bưu điện có hiện số, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100D

4833818 VND

Card mở rộng dùng cho tổng đài NEC SV8100

Card mở rộng dùng cho tổng đài NEC SV8100: <br>- Sử dụng khi hệ thống mở rộng trên 64 cổng<br>- Yêu cầu 01 bộ nhớ mở rộng cho cả hệ thống<br>- Lắp đặt trên CPU CD-CP00 (Memory board slot)<br>- Phần mềm điều khiển đã có trong bộ nhớ

Card mở rộng thêm 4 trung kế analog dùng cho tổng đài NEC SV8100

- Mở rộng thêm 4 trung kế analog Loop Start)<br>- Lắp đặt trêm CD-4COTA / CD-LTA<br>- 01 cổng RJ61 (4 ports / one RJ61)<br>- Hiển thị số gọi đến Caller-ID và tín hiệu đảo cực <br>

Card mở rộng thêm 4 và 8 thuê bao analog dùng cho tổng đài NEC SV8100

- Mở rộng thêm 4 hay 8 thuê bao analog<br>- Lắp đặt trên CD-4/8LCA<br>- 1 cổng RJ61 (PZ-4LCA) hoặc 2 cổng RJ61(4 thuê bao/ mỗi cổng RJ61)<br>- Nguồn -24V <br>- Hỗ trợ MW Lamp và hiển thị số gọi đến Caller-ID

Card nâng cấp (08 máy nhánh )

Khung chính GX416 lên 424 , 432

1982400 VND

Card nâng cấp ( 4 trung kế )

Dùng cho GX416PC cho tới GX832PC

1758200 VND

Card nâng cấp 4 trung kế dùng cho tổng đài GX832PC

Card 4 trung kế có có đảo cực. Nâng cấp tổng đài GX832PC từ 4 trung kế lên 8 trung kế.<br>

1930000 VND

Card nâng cấp 8 máy nhánh

Nâng cấp cho dòng 4 vào16 ra lên 4 vào 24 ra , 4 vào 32 ra

1875000 VND

Card nguồn công suất lớn

<p>Card nguồn công suất lớn</p>

11488909 VND

Card nguồn công suất nhỏ

<p>Card nguồn công suất nhỏ</p>

125.45 USD

Card nguồn công suất vừa KX-TDA0104

<p>Card nguồn công suất vừa</p>

348.00 USD