Website thương mại điện tử hàng đầu Việt nam.

PIN ICOM BP-222N

* Dung lượng Pin: 600 mAh<br> * Dùng cho máy ICOM : V8, V82, U82, T3H, F11

PIN ICOM BP-231N

- Pin Li-on sạc nhồi được<br> - Dung lượng Pin: 1150 mAh<br> - Dùng cho máy ICOM : F14, F15

PIN ICOM BP-245N

- Pin Li-on sạc nhồi được<br> - Dung lượng Pin : 2000 mAh<br> - Dùng cho máy ICOM : M72

Tai nghe dùng cho bộ đàm ICOM - Loại có quai đeo

Tai nghe bộ đàm ICOM, dùng cho bảo vệ, PR sự kiện, Dùng cho máy : V8, V82, U82, T3H, F11, F14, F15

Tai nghe dùng cho bộ đàm ICOM - Loại không có quai đeo

Tai nghe bộ đàm ICOM, dùng cho bảo vệ, PR sự kiện, dùng được với tất cả các dòng bộ đàm ICOM V8 và ICOM V82